Disclaimer, copyright en privacyverklaring

Disclaimer website www.doopsuikertrees.be

Doopsuiker Trees besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Doopsuiker Trees niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Doopsuiker Trees verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Doopsuiker Trees onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Doopsuiker Trees niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Doopsuiker Trees geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Doopsuiker Trees kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Disclaimer e-mail Doopsuiker Trees

E-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien jij niet een geadresseerde bent verzoeken wij je de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mail bericht naar de juiste perso(o)n(en) door te sturen of dit bericht te vernietigen. Doopsuiker Trees aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of als gevolg van de informatie in digitale correspondentie van en met Doopsuiker Trees. Een e-mailbericht van Doopsuiker Trees geldt niet als officieel besluit maar is informatief van aard. Aan toezeggingen van medewerkers die niet beslissingsbevoegd zijn, in welke vorm dan ook, kunnen geen rechten worden ontleend. Doopsuiker Trees betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dien je zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan Doopsuiker Trees niet aansprakelijk worden gehouden indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan computer(systeem), veroorzaken.

Copyright

Niets op deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doopsuiker Trees.

Privacyverklaring

 • Statistische gegevens

  Tijdens ieder bezoek wordt informatie verzameld. Het overgrote deel van deze informatie wordt gebruikt voor anonieme, statistische gegevens. Hierbij kun je denken aan het aantal bezoekers per pagina ingedeeld naar afkomst, tijdstip en datum. Ook gegevens als gebruikte browser, besturingssysteem, land van herkomst en provider worden anoniem gebruikt binnen statistische overzichten.

 • Antwoordformulieren

  Binnen de website van Doopsuiker Trees bestaan mogelijkheden om bij derden informatie aan te vragen of in te schrijven via een formulier. De bezoekers van deze website moeten zich ervan bewust zijn dat met het invullen van formulieren persoonlijke informatie verstrekt kan worden aan (commerciŽle) organisaties.

 • Vragen over uw privacy

  Voor vragen over privacy en de website kunt u contact opnemen met Doopsuiker Trees. De contactgegevens kan u hieronder terugvinden.

  E-mail: trees.vanhee@skynet.be
  Adres: Kouter 81, B-9800 Deinze
  Tel: +32 (0)9/386.98.80
  BTW.nr:
  OND.nr:
taart met foto, babyborrel, babynamen, oost-vlaanderen, gent, Delicatessen, doopsuiker trees, communiesuiker, doopsuiker, originaliteit, Vlaanderen, doopsuiker gent, snoep, meter, trees